அகத்தியர் அருளிய வெள்ளி பற்பம் (பஸ்பம்)

Author: தோழி / Labels: ,

பற்பம் அல்லது பஸ்பம் என்பது சாம்பலைக் குறிக்கும். சித்த மருத்துவத்தில் தேவையான சரக்குகளை தனியாகவோ அல்லது சேர்த்தோ புடம் போட்டோ, வறுத்தோ, எரித்தோ, ஊதியோ வெளுக்கும் படி சாம்பலாக செய்வதையே பற்பம் என்கிறோம். இந்த பற்பங்கள் பல வகைப் படும். தேவைக்கு ஏற்ப உலோகங்களை அல்லது நவரத்தினங்களைக் கொண்டு பற்பங்களை தயாரிக்கும் முறையினை நமது முன்னோர்கள் அருளியிருக்கின்றனர்.

வெள்ளியை பற்பமாக்கும் ஒரு முறையினை முன்னரே இங்கே பகிர்ந்திருக்கிறேன். புதியவர்கள் இந்த இணைப்பில் சென்று அதனை வாசிக்கலாம். இந்த பற்பங்கள் உடல் வலிவையும், பொலிவையும் மேம்படுத்தக் கூடியவை.  அந்த வகையில் அகத்தியர் அருளிய வெள்ளி பற்பம் ஒன்றினைப்  பற்றி இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம். 

இந்த தகவல் அகத்தியர் அருளிய "அகத்தியர் வைத்திய ரத்தின சுருக்கம்" என்ற நூலில் இருந்து சேகரிக்கப் பட்டது.

கேளப்பா வெள்ளியது தகடுதட்டிக்
கெடியான ரசபற்பம் வங்கபற்பம்
நாளப்பா நாகமொடு மூன்றுநேராய்
நலமாக நீரா லரைத்துக்கொண்டு
கேளப்பா வெள்ளிக்குச் சமனாய்ப்போடு
விருதான ரவியுலர்த்திச் சீலைசெய்து
சூளப்பா சுண்ணாம்புக்குள்ளே வைத்து
துடியாக முழப்புடத்தில் தூக்கிவாங்கே.

வாங்கியதோர் பற்பமதைப் பதனம்பண்ணு
வகையாக பணவெடைதான் தேனிற்கொள்ள
தேங்கிதோர் கல்லடைப்புச் சதையடைப்புத்
தீராத திரிச்சுரங்கள் தீரும்தீரும்
ஏங்கியதோர் காசமோ டிளைப்புந் தீரும்
மிளைக்குமே லிங்கப்புற்று யோனிப்புற்று
பாங்கியே கிரந்தி யரிமேகமெல்லாம்
பறக்குமடா வின்னமொரு பற்பங்கேளே.

வெள்ளியை கெட்டியான தகடாக மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். ரச பற்பம், வங்க பற்பம், நாகபற்பம் இவை மூன்றையும் நீர் விட்டு நன்கு அரைத்து, அந்த கலவையை கெட்டியாக அடித்த வெள்ளித் தகட்டின் இருபுறமும் சமமாக பூசி வெய்யிலில் உலர வைத்து எடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமாம். பின்னர் அதற்கு சுண்ணாம்புச் சீலை செய்து, சுண்ணாம்புக் குகைக்குள் வைத்து முழப் புடம் போட்டால் நல்ல பதமான வெள்ளி பற்பம் கிடைக்கும். இதனை சேமித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். 

இந்த பற்பத்தில் பண எடை அளவு எடுத்து தேனில் நன்கு குழைத்து உண்டு வந்தால் கல்லடைப்பு, சதையடைப்பு, வாத, பித்த சிலேத்தும சுரங்கள், காசம், ஈளை, இளைப்பு, லிங்கப்புற்று, யோனிப் புற்று, கிரந்தி, அரிமேகம் ஆகியவை நீங்கும் என்கிறார். 

இந்த மருத்துவ முறைக்கு பத்தியம் ஏதும் கூறப்படவில்லை.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

6 comments:

Unknown said...

தகவலுக்கு நன்றி...

kimu said...

மிக்க நன்றி

Unknown said...

Nice one

Unknown said...

Nice one

bavi said...

Guys..I want know about yanai thantham (sidhtha medicine) please tel me

Lkn said...

Can we get these pasmam anywhere? ??

Post a comment