கருவூரார் ஜாலம்!

Author: தோழி / Labels: , ,

சித்தர் பெருமக்கள் தங்கள் பாடல்களின் ஊடே கூறியுள்ள பல விஷயங்கள் நம்புவதற்கு இயலாததாகவும், நம்மை ஆச்சர்யத்தின் விளிம்பில் தள்ளுவனவாகவும் இருக்கின்றன. இது போன்ற நம்ப இயலாத செயல்களை பொதுவில் ஜாலவித்தைகள் என்கின்றனர். இந்த ஜால வித்தைகளின் பின்னாலிருக்கும் அறிவியல் ஆய்வுக்கும் விவாதத்திற்கும் உரியது. அத்தகைய ஒரு ஜால வித்தையை இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

போரின் போது ஆயுதங்களினால் காயம் படாமல் தப்பிக்கும்  உபாயமாக இதை கருவூரார் அருளியிருக்கிறார். இந்த தகவல் கருவூரார் அருளிய "கருவூரார் பலதிரட்டு" என்ற நூலில் இருந்து சேகரிக்கப் பட்டது..

தாரணி வேரொடு தாளிப்பானைவேர்
கோரமில் லாமற் கூட்டிச்சமனாய்
பூநீரா லரைத்துக் குளிகைசெய்
குளிகை தலைகொள் குத்தேறாது
பழிபடும்போரிற் படாது வெட்டு
ஒளிவிட்டெரிந்த உயர்பாணம் மேறாது
அழிவுறாதிந்த அதிசயக் குளிகையே

- கருவூரார்.

தாரணி என்ற மூலிகையின் வேர்,  தாளிப்பானை என்ற மூலிகையின் வேர் இரண்டையும்  சம அளவு எடுத்து அத்துடன்  பூநீர் விட்டு அரைத்து குளிகையாகச் செய்து கொள்ள வேண்டுமாம். இந்தக் குளிகையினை அணிந்து கொண்டு போரிற்குச் சென்றால் குத்துகள் வெட்டுகள் அடிகள் ஆகியவற்றின் பாதிப்புக்களில் இருந்து காத்துக் கொள்ள உதவிடும் என்கிறார்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...
Post a Comment

8 comments:

Shiva Kumar said...

proud to be Tamizhan!

Unknown said...

if any one knows about any historic usage of this please share. Really very interesting

ரத்தினம் raamasamy said...

நன்றி

vadalur vasahar said...

please publish if there is any way to obtain janavasiyam,rajavasiyam and sarvavasiyam.

do you know about Gnana sithar VALLALAAR?

Nagaraj Nagu said...

tholiye nengal kodukkum thakavalkal arumai ungalin email lai nengakal parppathu illaiya

Ramesh Kumar said...

nall thagaval

Ramesh Kumar said...

super

Sethuraman Anandakrishnan said...

இந்த மருத்துவங்கள் எப்படி மறைந்தன?இந்த வேர்கள் பற்றி அறிந்தவர்கள் உள்ளனரா?

Post a Comment