சூலை நோய் தீர்க்கும் வல்லாதி தைலம்

Author: தோழி / Labels: ,

வல்லாதி என்பது சேங்கொட்டையைக் குறிக்கும். இதன் தாவரவியல் பெயர் “Semecarpus anacardium” என்பதாகும். இது இயல்பில் நச்சுத் தன்மை கொண்டது. இதனை முதன்மையான மூலப் பொருளாகக் கொண்டு பல மருந்துகளை சித்த மருத்துவம் முன் வைக்கிறது. இதன் பொருட்டே பல்வேறு சித்தர்களும் வல்லாதியின் பெயரில் நூல்களே அருளியிருக்கின்றனர்.

அந்த வகையில் புலிப்பாணி சித்தர் அருளிய "புலிப்பாணி வைத்தியசாரம்" என்ற நூலில் சேங்கொட்டையினை தைலமாக்கும் முறை ஒன்று காணக் கிடைக்கிறது. அந்தத் தகவலை இன்றைய பதிவில் காண்போம். 

தானான வல்லாதி தைலமொன்று
தயவாகச் சேங்கொட்டை அழிஞ்சிக்கொட்டை
மானான பூவத்திக் கொட்டையொடு
மைந்தனே யெட்டியுட கொட்டைதானும்
வானான வேம்பின் புண்ணாக்குக்கூட
வகையான சிவனது வேம்புமேதான்
கானான இவையெல்லாஞ் சரியெடையாய்த்
கனிவான கன்னியிட சாற்றில்போடே

புலிப்பாணி சித்தர்.

போடேநீ யொருநாள்தான் னூறவைத்துப்
பொங்கமுடனிரு நாள்தா னெடுத்துலர்த்தி
ஆடேநீ குழித்தைலமாக வாங்கி
அப்பனே காசெடைதான் கொண்டாயானால்
நாடேநீ பனைவெல்லந் தன்னிற்கொள்ளு
நாயகனே சூலைபதினெட்டுந் தீரும்
வாகேநீ போகாமல் மண்டலங்கால்கொள்ள
மைந்தா பத்தியந் தானொன்றாகாதே

புலிப்பாணி சித்தர்.

சேங்கொட்டை, அழிஞ்சில் கொட்டை, பூவந்திக் கொட்டை, எட்டிக் கொட்டை, வேப்பம் புண்ணாக்கு, சிவனார் வேம்பு ஆகியவைகளை சம அளவில் எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் இட்டு அது மூழ்கும் வரை கற்றாழை சாறு விட்டு ஒரு நாள் முழுதும் ஊறவைத்து, மறுநாள் எடுத்து நன்கு உலரவைத்து பின்னர் அதில் இருந்து குழித்தைலம் இறக்கி எடுத்துச் சேமித்துக் கொள்ள வேண்டுமாம். (குழித்தைலம் பற்றிய மேலதிக விவரங்களை இந்த இணைப்பில் காணலாம்.) இதுவே வல்லாதி தைலம்.

தினமும் இந்த தைலத்தில் இருந்து ஒரு பண எடை அளவு எடுத்து காலை அல்லது மாலை என ஏதேனும் ஒரு வேளை உண்ண வேண்டுமாம். இவ்வாறு தொடர்ந்து பன்னிரண்டு நாட்கள் உண்டு வந்தால் பதினெட்டு வகையான சூலை நோய்கள் நீங்கும் என்கிறார்.

இந்த மருத்துவ முறைக்கு பத்தியம் எதுவும் சொல்லப்பட வில்லை.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க..
Post a Comment

5 comments:

Unknown said...

Thozhi Thikku vaai (stammering) problem cure panna vazhimurai sollunga? Siddhargal paadalgalil ithai patri koora pattullatha? Ungal pathilai ethir nokki. My mail ID muthu.lea@gmail.com, cell +91 9944466761

S.Puvi said...

GOOD POST

raja said...

சஞ்சிவி மூலிகை பற்றி எழுதங்கள் அந்த மூலிைகைய கண்டு ெகாள்வைைதயும் எழுதுங்கள்

raja said...

சஞ்சிவி மூலிகை பற்றி எழுதங்கள் அந்த மூலிைகைய கண்டு ெகாள்வைைதயும் எழுதுங்கள்

Unknown said...

@தோழி

வல்லாதியின் தாவரவியல் பெயரை குறிப்பிட்டதற்கு நன்றி. கருங்குன்றியின் அறிவியல் பெயரை கூறினால் உதவியாக இருக்கும் .

நன்றி!

Post a comment