மாந்திரிகம் - பேதனம்

Author: தோழி / Labels: ,

மாந்திரிகத்தின் பயன்பாடுகளின் வரிசையில் இன்றைய பதிவில் "பேதனம்" என்கிற கலை எவ்வாறு பயன்படுத்தப் பட்டது என்பதைப் பற்றிய தகவலை இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.பேதனம் என்பது ஒருவரின் சித்தத்தினை முற்றாக குலைத்து அவரின் நினைவழித்து, அவரை முற்றாக பேதலிக்க செய்வதாகும். 

பேதனம் மிகவும் ஆபத்தான ஒரு மாந்திரிக கலையாக இது அறியப் படுகிறது. இதன் பொருட்டே இது குறித்த தகவல்கள் காலம் காலமாய் முற்றாக மறைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த கலையின் உண்மைத் தன்மை அல்லது இவற்றின் சாதகபாதங்கள் முற்றாக அறியப்படாத அல்லது ஆராயப்படாத ஒன்று என்பதால் இங்கே பகிரப் படும் குறிப்புகளை ஒரு தகலவாக மட்டுமே அணுகிடுமாறு வேண்டுகிறேன். அதைத் தாண்டிய சிந்தனைகளை தவிர்த்திடுமாறு பணிவோடு வேண்டுகிறேன்.

அகத்தியர் அருளிய அகத்தியர் 12000 என்னும் நூலில் பேதன கலையின் பயன்பாடு ஒன்றினைப் பற்றிய் தகவல் ஒன்றினை இனி பார்ப்போம்.

செய்யப்பா இரும்பினால் தகடுசெய்து
தீர்க்கமுடன் நயமவசி என்றுமாறி
மேதினியில் மானிடர்க்கு கட்டினாக்கால்
பையப்பா நோய்கள் பேதனமாய் போகும்
பார்தனிலே ஒருவருக்கும் பகரவேண்டாம்
மையப்பா பூரணத்தின் கருவினாலே
மார்க்கமுடன் எட்டுவகை சித்தும்பாரே.

இரும்பினால் ஆன தகடு ஒன்றினை எடுத்து, அதில் நமசிவய என்கிற சிவமந்திரத்தின் எழுத்துக்களை மாற்றி "நயமவசி" என்று எழுதிக் கொள்ள வேண்டுமாம். பின்னர் அந்த இரும்புத் தகட்டினை இரு கைகளில் ஏந்தியபடி கிழக்குமுகமாய் அமர்ந்து பேதன மூலமந்திரத்தினை 1008 தடவைகள் தொடர்ச்சியாக செபிக்க வேண்டுமாம்.

இவ்வாறு செபித்து முடிந்ததும் தீர்வும், தேவையும் உள்ளவர்களுக்கு இந்த யந்திரத்தினை கட்டிவிட வேண்டுமாம். அதன் பின் அவர்களைப் பீடித்த நோய்கள் எல்லாம் பேதனமாகி விலகிவிடும் என்கிறார்.

பேதனம் மூல மந்திரம் - ஓம் யவசிமந அரிஓம் ஸ்ரீயும் சவ்வும் சுவாகா.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க..Post a Comment

1 comments:

Anonymous said...

சரி

Post a comment