மாந்திரிகம் - மாரணம்.

Author: தோழி / Labels: ,

மாந்திரிகத்தின் அட்டகர்மங்களான வசியம், மோகனம், தம்பனம், உச்சாடனம், ஆக்ருசணம், பேதனம், வித்துவேடணம், மாரணம் எனும் எட்டுப் பிரிவுகளில் இன்று கடைசி பிரிவான மாரணம் என்கிற கலையை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்துவது பற்றி இன்றைய பதிவில் காண்போம்.

மாரணம் என்பது மரண துன்பத்தை தருவது என்று அர்த்தமாகிறது. இது வரையில் நாம் பார்த்த ஏழு வகைகளை விட அதி தீவிரமானதும், உயிராபத்தை தரக் கூடியது இந்த கலை. ஆம் ஒருவருக்கு மரணத்தையே தந்துவிடும் வல்லமை கொண்டது மாரணம்.

இந்த மாரணக் கலையை பயனுள்ள வகையில் எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை  அகத்தியர் தனது அகத்தியர் 12000 என்னும் நூலில் பின்வருமாறு விளக்குகிறார்.

பாரப்பா வெள்ளியினால் தகடு தட்டி
பக்குவமாய் நசிமயவ என்று மாறி
நெடிதான நோய்களுக்கு கட்டினாக்கால்
மாரப்பா நோய்கள் எல்லாம் மாரணித்து போகும்
வஞ்சகருஞ் சத்துருவும் வகையுள்ளோரும்
வேரப்பா அற்றமரம் போலே போவோர்
மெய்யான மாரணத்தை விரும்பிச் செய்யே.

அகத்தியர்.

வெள்ளியினால் தகடு ஒன்று எடுத்து அதில் சிவமந்திரமான “நமசிவய” என்ற எழுத்துக்களை மாற்றி "நசிமயவ" என்று எழுதிக் கொள்ள வேண்டுமாம். பின்னர் அந்த வெள்ளித் தகட்டினை இரு கைகளில் ஏந்தியபடி கிழக்குமுகமாய் அமர்ந்து மாரண மூலமந்திரத்தினை 1008 தடவைகள் தொடர்ச்சியாக செபிக்க வேண்டுமாம்.

இவ்வாறு செபித்து முடிந்ததும் தீர்வும், தேவையும் உள்ளவர்களுக்கு இந்த யந்திரத்தினை கட்டிவிட வேண்டுமாம். அதன் பின் அவர்களைப் பீடித்த நாட் பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் நீங்குவதுடன். அவர்களின் எதிரிகள், வஞ்சகர்கள் வேர் அற்ற மரம்போல் நீங்கிவிடுவார்கள் என்கிறார்.

மாரணம் மூல மந்திரம் - ஓம் சிவயநம சவ்வும் ஸ்ரீயும் அரிஓம் சுவாகா.

இத்துடன் இந்த தொடர் நிறைவடைகிறது. தொடரின் ஊடே பகிரப்பட்ட விவரங்களை நமது முன்னோர்கள் நமக்கு விட்டுச் சென்ற ஒரு தகவலாக மட்டுமே அணுகிட வேண்டுகிறேன். ஏனெனில் இந்த தகவல்களின் ஊடே புதைந்திருக்கும் காரண காரியங்கள் நாம் இதுவரை விளங்கிக் கொள்ளாதவை என்பதனால், பின் விளைவுகளை கருத்தில் கொண்டு இதை முயற்சித்துப் பார்க்கும் விஷப் பரிட்சையினை தவிர்த்திட வேண்டுகிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க..Post a Comment

3 comments:

S.Puvi said...

தகவலுக்கு நன்றி.

”தளிர் சுரேஷ்” said...

மிகவும் அரிய தகவல்களை இந்த தொடரில் திரட்டி தந்தமைக்கு மிக்க நன்றி!

ramesh said...

giving lot, give more a lot

Post a comment