மாந்திரிகம் - ஆக்ருசணம்.

Author: தோழி / Labels: ,

மாந்திரிக கலையின் தேவைகளும் தீர்வுகளும் எத்தகையதாக இருந்தது என்பதை எளிய உதாரணங்களுடன் பகிர்வதே இந்த தொடரின் நோக்கம் அந்த வகையில் கடந்த வாரத்தில் மாந்திரிக கலையின் நான்கு நிலைகள் எவ்வாறு பயன்பட்டன என்பதைப் பற்றி பார்த்தோம். இந்த வாரம் மீதமிருக்கும் நான்கு பிரிவுகளைப் பற்றிப் பார்க்க இருக்கிறோம்.

இன்றைய பதிவில் ஆக்ருசண கலை எவ்வாறு பயன்பட்டது என்பதைப் பற்றி பார்ப்போம். ஆக்ருசணம் என்பது பிறரை முற்றிலுமாய் ஆக்கிரமித்து தனக்கு அடிபணியச் செய்வதாகும். இது சக மனிதரில் துவங்கி விலங்குகள், தேவதைகள் என இந்தக் கலையில் எல்லைகள் நீள்கிறது. தற்காலத்தில் இந்தக் கலை பெரும்பாலும் நன்மைகளை விட தீய காரியங்களுக்கே அதிகம் பயன்படுத்தப் படுகிறது.

இந்த ஆக்ருசணக் கலையை பயன்படுத்தும் முறை ஒன்றினை அகத்தியர் தனது அகத்தியர் 12000 என்னும் நூலில் பின்வருமாறு விளக்குகிறார்.

பாரப்பா குடவனிலே தகடுதட்டு
பத்தியுடன் நசிமயவ என்று மாறி
நேர்மையுடன் மானிடர்க்கு கட்டினாக்கால்
ஆரப்பா அறிவார்கள் ஆக்ருஷணத்தின் போக்கு
அம்பரத்தை அறிந்தவர்கள் அறிவாரையா
தேரப்பா மனதைநன்றாய் தேர்ந்து கொண்டு
தேறினபின் அஷ்டகன்மச் செயலைப்பாரே.

குடவனிலே தகடு ஒன்றினை எடுத்து அதில் நமசிவய என்கிற சிவமந்திரத்தின் எழுத்துக்களை மாற்றி "நசிமயவ" என்று எழுதிக் கொள்ள வேண்டுமாம். பின்னர் அந்த குடவன் தகட்டினை இரு கைகளில் ஏந்தியபடி கிழக்குமுகமாய் அமர்ந்து ஆக்ருசண மூலமந்திரத்தினை 1008 தடவைகள் தொடர்ச்சியாக செபிக்க வேண்டுமாம்.

இதன் பயனை விளக்குவது மிகவும் கடினமான செயல் என்றும், அம்பரத்தை அறிந்தவர்களே இதன் செயலை அறியமுடியும் என்றும் சொல்கிறார்.

ஆக்ருசணம் மூல மந்திரம் - ஓம் வசிமநய ஸ்ரீயும் சவ்வும் கிலியும் சுவாகா.

குறிப்பு : துத்த நாகம் எனப் படும் நாகமும், செம்பும் இணைத்து உருவாக்கப் படுவதுதான் பித்தளை. இந்த பித்தளையினைதான் குடவன் என்று அழைப்பர்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க..Post a Comment

2 comments:

pranavastro.com said...

உண்மையில் மிக நல்ல செய்திகளை தொகுத்து விரிவாக எழுதும் தோழிக்கு மிக மிக நன்றி

தலை வணக்கத்துடன் மோகன்குமார்

kimu said...

நல்ல பதிவு - நன்றி தோழி

Post a comment