திரிகடுக லேகியம்

Author: தோழி / Labels: , , , ,

சமஸ்கிருத மொழியில் அவலேஹம் என்கிற சொல்லே மருவி 'லேகியம்' என்றானது. தமிழில் இதனை இளகல் அல்லது இளகம் என்று அழைப்பர். பொதுவில் லேகியம் என்பவை தண்ணீரைப் போலவோ அல்லது குழம்பு போலவோ இல்லாமல் கெட்டியான நீர்ம நிலையில் இருக்கும்.

திரிகடுக மூலிகைகளைக் கொண்டு இத்தகைய லேகியம் ஒன்றினை தயாரிக்கும் முறை அகத்தியர் அருளிய "அகத்தியர் பரிபூரணம்" என்னும் நூலில் காணக் கிடைக்கிறது. அந்த தகவல்களை இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

மந்தமொடு மூலத்தின் வாயுதீரும்
மைந்தனே புளி கையும் ஆற்றச் சொல்லு
அந்தமுடன் இன்னம் ஒரு லேகியம் கேள்
அன்பான திரிகடுகு பலம் தான் ஒன்று
சொச்தமுடன் சீரகமும் கிராம்பு ஏலம்
துரிதமுடன் சீரகமும் கிராம்பு ஏலம்
துரிதமுடன் வகைக்கு அரைப்பலமே வாங்கி
விந்தையாய்ச் சுத்தி செய்து சூரணித்து
லிதமான பனவெல்லம் பலம்தான் அஞ்சே.

அஞ்சாகும் பாகுபோல் காய்ச்சிக் கொண்டு
அப்பனே சூரணத்தைப் பாய்ச்சிக் கிண்டே
மிஞ்சாமல் நெயுழக்கு அரைக்கால் தேற்றான்
விட்டும் அதை லேகியம்போல் கிண்டி வாங்கிலக்
கொஞ்சமாய் கொட்டைப்பாக்களவு மைந்தா
குணமாக இருவேளை இருபதுநாள் கொள்ளு
நெஞ்சாரத் தீருகிற வியாதி கேளு
நிலையான வாதமொடு வாய்வும் போமே

வாயுவொடு உஷ்ணமும் பித்தவாய்வும்
வயிற்றுவலி கடுப்புபுளி எரிச்சல்பேதி
தேயுவென்ற அக்கினி மாந்தம் வாந்தி
தீராத வஸ்தி சுரம் அஸ்திவெட்டை
பாயுறதோர் பொருமல் என்றவாயுக்கிராணி
பறக்குமடா லேகியத்தில் அயச்செந்தூரம்
பேயுமன்றிப் பணவிடைதான் கூட்டிஉண்ணப்
பெலமான வாயுவெல்லாம் புரண்டு போமே

திரி கடுகான சுக்கு மிளகு திப்பிலி ஆகியவற்றை தலா ஒரு பலம் எடுத்து அத்துடன் சீரகம் கிராம்பு, ஏலம் ஆகியவற்றை வகைக்கு அரைப் பலம் எடுத்துச் சேர்த்து, அந்த கலவையைச் சுத்தி செய்து இடித்துச் சூரணமாக செய்து கொள்ள வேண்டுமாம். பின்னர் பனை வெல்லம் ஐந்துபலம் எடுத்து பாகுபோல் காய்ச்சி, அதில் முன் செய்து வைத்த சூரணத்தைச் சேர்த்துக் கிண்டிட வேண்டுமாம். இந்த நிலையில் நெய் நூறு மில்லியும், தேன் பதினைந்து மில்லியும் சேர்த்துக் நன்கு கிண்டி எடுத்து சேமித்துக் கொள்ள வேண்டுமாம்.

இந்த லேகியத்தில் கொட்டைப்பாக்களவு எடுத்து காலை மாலை என இரு வேளையும் இருபது நாட்கள் தொடர்ந்து உண்டுவர வாதம் மற்றும் வாய்வு சம்பந்தமான கோளாறுகள் நீங்கி குணமாகுமாம். அத்துடன் பித்த வாய்வு, அக்கினி மாந்தம், வாந்தி, அஸ்தி, சுரம், அஸ்தி வெட்டை, கிராணி வாய்வு ஆகியவை குணமாகும் என்கிறார்.

நாளைய பதிவில் திரிகடுக நெய் பற்றிய தகவல்களை பார்ப்போம்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க..Post a Comment

4 comments:

நாமக்கல் சிபி said...

அருமையான தகவல்கள். பகிர்வுக்கு நன்றி!

AZARUDEEN said...

hai

AZARUDEEN said...

hai

Unknown said...

thank you.your information

Post a Comment