நவமி, தசமி திதியில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள்

Author: தோழி / Labels: ,

திதிகளுக்கான பலன்கள் வரிசையில் இன்று நவமி மற்றும் தசமி திதிகளுக்கான பலன்களைப் பற்றி பார்ப்போம்.

நவமி திதியில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள்...

காணவே நவமியில் ஜெனனமானோன்
காசினிய லெங்கும் புகழ் பெயரெடுப்பான்
பூணவே தானிருப்பான் ஸ்தூலதேகன் 
பெண்சாதி பிள்ளைகள்மேல் விருப்பமில்லான்
வேணதோர் ஸ்திரீகளின்மேல் லிச்சைகொண்டு
வெகுபேரைச் சேர்த்துமே தான்வசிப்பான்
நாணவே நாணமது சற்றுமில்லான்
நங்கையர்கள் மனம்போலுமே நடப்பான்


நவமி திதியில் பிறந்தவர்கள் உலகில் யாவரும் புகழும் படியான பெயரெடுப்பவர்களாகவும், ஸ்தூல உடம்பு உடையவர்களாகவும், மனைவி, பிள்ளைகள் மேல் விருப்பமில்லாதவர்களாகவும், மற்ற பிற பெண்களின் மீது ஆசை கொண்டு அவர்களில் பலரை சேர்த்து வாழ்பவர்களாகவும், நாணமில்லாத பெண்களின் மனம்போல் நடப்பவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்கிறார். 

தசமி திதியில் பிறந்தவர்களுக்கான பலன்கள்...

நடக்கவே தசமியிலே ஜெனனமானோன்
நாட்டிலே புகழாக தர்மஞ்செய்வான்
கொடுக்கவே குணமுள்ளான் குற்றமில்லான்
கூடிய நேசரக் கின்பமுள்ளான்
அடுக்கவே யாசரஞ் சீலமுள்ளான்
அன்பாகும் பெரியோர்கள் நேயமுள்ளான்
தொடுக்கவே துணைவருள்ளான் தோஷமில்லான்
துலங்கிடும் பந்துக்கள் பிரியனாமே.


தசமி திதியில் பிறந்தவர்கள் தர்மஞ்செய்யும் குணமுடையவர்களாகவும், கொடுக்கும் குணம் கொண்டவர்களாகவும், சினேகிதர்களுடன் பிரியமுடையவர்களாகவும், ஆசாரமுடையவர்களாகவும், சீலம் உடையவர்களாகவும், பெரியோர்களிடத்தில் அன்பு கொண்டவர்களாகவும், குற்றம் இல்லாதவர்களாகவும், மனைவி, மக்கள், உறவினர்களிடம் பிரியமுடையவர்களாகவும் இருப்பார்கள் என்கிறார்.

இது வரை நாம் பார்த்த குறிப்புகள் இரு பாலாருக்குமானதா இல்லை ஆண்களுக்கு மட்டுமானதா என்பது விவாதத்திற்கும், ஆய்வுக்கும் உரியது. ஏனெனில் குறிப்புகள் ஆண்களை மனதில் கொண்டு கூறப் பட்டிருப்பதைப் போலவே தோன்றுகிறது. இது தொடர்பில் விவரம் தெரிந்தவர்கள் விளக்கிட வேண்டுகிறேன்.

நாளைய பதிவில் ஏகாதசி ,துவாதசி, திரியோதசி திதிகளுக்கான பலன்களை பார்ப்போம்.


சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

4 comments:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.
revathy said...

VERY NICE MAM

பாலா said...

எப்ப தசமி திதி பற்றிய பதிவுவரும்னு ஆவலா காத்திருந்தேன் ....நன்றி தோழி

Arun said...

My Name is K.Arunkumar My birth date is 01/04/1978 help me out with astro.

Thank you all

Tholi I am very much happy to see this site

Post a comment