அட்டைவிடல் - நிறைவுப் பகுதி

Author: தோழி / Labels: ,


அட்டைவிடல் சிகிச்சையில் அட்டையானது பாதிக்கப் பட்ட இடத்தில் இருக்கும் கெட்ட இரத்தத்தை உறிஞ்சுவதன் மூலமும், அப்போது அட்டையின் வாயில் இருந்து சுரக்கும் திரவம் இரத்தத்தோடு கலப்பதன் மூலமும் சிகிச்சை நடைபெறுகிறது.

பாதிக்கப் பட்ட இடத்தில் உள்ள வீக்கம் வற்றுதல் அல்லது வலி குறைதல் போன்றவையே இந்த சிகிச்சை பூர்த்தியானதற்கான அடையாளமாய் கருதப் படுகிறது. இதனை அகத்தியர் பின் வருமாறு கூறுகிறார்.

துட்டரத்தம் போனாக்கால் சோக முன்கூடிய
திட்டமுடன் வேதனையும் தீருமே - வட்டதன
மானே உருவினுக்கு மற்றொன்றும் வாராது
தானே தனக்குநிகர் தான்.

பொரித்தவெள் ளரைத்துப் பூசும்
போகுமவ் விரணங் கேளாய்
கருத்துடன் மந்த வாதம
கலந்தபித் தத்தால் வந்த
வருத்தமாம் வலிபெருக்கில்
வாதமாஞ் சோபந் தீர்த்து
திருத்தமா யட்டை யுண்ணுந்
திறந்திருந் திண்ணந் தானே.

இனி சிகிச்சை முடிந்த பின்னர் உடலில் கடித்திருக்கும் அட்டையை எடுக்கும் விதம் பற்றி பார்ப்போம். 

குடித்துவீ ழட்டைதனைக் கொள்தவிட்டி லிட்டுப்
பிடித்ததின்வாய் எள்ளதனைப் பெய்து – பிடித்து
விட்டுரத்தம் போனால் துலைநீரில் நீந்தவிட்டுக்
கட்டுவது மண்குடுவைக் காண்.

பாதிக்கப் பட்ட உறுப்பின் வீக்கம் அல்லது அங்கு இருக்கும் வலி குறையும் வரை ஒன்றில் இருந்து இரண்டு நாளைக்கு அட்டைவிடல் சிகிச்சையை செய்ய வேண்டியிருக்கும். இயற்கையாக ஒன்று முதல் இரண்டு நாளைக்குள் நல்ல அட்டை வேண்டிய அளவு இரத்தத்தை உறிஞ்சி எடுத்துவிடும். அதன் பின் தானாகவே விழுந்துவிடும்.

ஒரு வேளை நிரம்பக் குடித்த பின்னும் கவ்விப் பிடித்துக் கொண்டிருக்குமாயின் கடிவாயில் காடி நீரைப் பெய்தல் வேண்டும். அல்லது பொடி செய்த கறியுப்பைத் தூவ அட்டை கீழே விழுந்து விடும் என்கிறார்.

இரத்தம் குடித்து கீழே விழுந்த அட்டையைத் தவிட்டிலிட்டு புரட்ட வேண்டும். பிறகு பொடி செய்த எள்ளை அதன் வாயில் தேய்க்கவேண்டுமாம். அதன் பின் சுத்த நீரில் விட்டு குருதி வெளி வரும்படி செய்ய வேண்டுமாம். பின்னர் அதைப் புற்று மண் கரைத்த தெளி நீரில் விட்ட பிறகு, அந்த அட்டைகளைச் செவ்வல்லி, கொட்டி, பசு மஞ்சள் இவைகளின் கிழங்கை அரைத்துக் கலந்த நீரில் விட்டு பாதுகாக்க வேண்டும். முக்கியமாக பயன்படுத்திய அட்டைகளையும் பயன்படுத்தாத அட்டைகளையும் தனித் தனியே வைக்க வேண்டும் என்கிறார்.

அட்டையை நீக்கிய பின்னர் கடிவாயில் இருந்து இரத்தம் பெருகினால் அல்லது புண் ஏற்பட்டால் அதைத் தடுக்கும் விதம் பற்றியும் அகத்தியர் பின் வருமாறு கூறுகிறார்.

பொன்னிற முதிர்ந்த எள்ளைப்
பொருகுபோ லரைத்த இன்னுஞ்
சென்னிற வெண்ணெய் தன்னைச்
சிகரத்தே நொக்கக் கொண்டு
மின்னனை யாய்நீ கேளாய்
விரைந்துட நுதிரம் பாய்ந்தால்
புன்னைப்பூ நிறம தாகப்
போற்றேள் ளரைத்துப் பூசே.

சாதிரந் தன்னை கற்றுந்
தவத்தினிற் பொருளைக் கேட்டுங்
காத்திரந் துய்யனாகில் கைவந்த
தோர் கையைக் கண்டு
பார்த்திடு மிவையே யென்று
பரிவுட நிவனைப் பற்றித்
தீர்த்து நோய் தவிர்க்க வேண்டிச்
செகந்தனில் விடுவித் தாரே.

கடி வாயில் இருந்து இரத்தம் வெளியேறினால் படிகாரம் பொடி அல்லது வெங்காரப் பொடியைத் தூவ நின்று விடும். மேலும் அட்டை கடித்த இடத்தில் புண் ஏற்பட்டால் காரெள், கற்றாழை இவ்விரண்டையும் காடி நீரில் அரைத்து மேலுக்கு பூசலாம். அல்லது கற்றாழை மடலைச் சுட்டு இரண்டாகப் பிளந்து மஞ்சட் பொடியைத் தூவி புண்ணில் வைத்துக் கட்டலாம் என்கிறார்.

இத்துடன் அட்டைவிடல் சிகிச்சை தொடர் நிறைவடைந்தது.

தொடரின் நீளம் கருதி கத்தரிக்கப் பட்ட சில தகவல்களை நாளைய பதிவில் பிற்சேர்க்கையாய் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

2 comments:

Unknown said...

கற்றாழையில் தான் எத்தனை பயன்கள்..,

நான் நிறைய தெரிந்துகொண்டேன் இத்தொடர் பதிவில் .!

La Venkat said...

தோழி,
அட்டைகளை பற்றி மிக அருமையான பதிவு.
அன்புடன் மூச்சு கலை பற்றி தொடர்வும்.
அன்புடன்
வெங்கட்

Post a comment