அட்டைவிடலும், நாட்களும்!

Author: தோழி / Labels: ,


அட்டைவிடல் மருத்துவமானது, மற்றெந்த மருத்துவ முறைகளைப் போலவே தனித்துவமான அலகுகளை கொண்டிருக்கிறது. அட்டைகளை தெரிந்தெடுப்பதில் துவங்கி நோயாளியை தயார் செய்வது வரை ஒவ்வொன்றும் பிரத்யேக கவனிப்புடன் செய்திட வேண்டுமென பார்த்தோம். அந்த வகையில் அட்டை விடுவதற்கான தினங்களைப் பற்றிய தகவல்களை இன்றைய பதிவில் பார்ப்போம்.

உடலின் பல்வேறு பாகங்களில் நோயின் தன்மைக்கேற்ப அட்டை விடல் சிகிச்சை பரிந்துரைக்கப் பட்டிருக்கிறது. எந்த பாகத்தில் என்று அட்டைவிடலாம் என்பதைப் பற்றிய தகவல்களை தேடினால், எந்த தினத்தில் எந்த பாகத்தில் அட்டை விடக்கூடாது என்கிற தகவலையே அகத்தியர் குறிப்பிட்டிருக்கிறார்.

இந்த விவரங்கள் "அகத்திய்ர் நயனவிதி 500" என்கிற நூலில் பின்வருமாறு கூறப் பட்டிருக்கிறது.

சீர்திரு பிரதமை சேர்ந்திடும் பெருவிரல்
நேர்பெறு முள்ளங் காலது துதியை
திரிதியை முழங்கால் சேர்ந்திடு மென்க
சதுர்த்தி பெருந்துடை தாவிய பஞ்சமி
குய்யத் திடத்தே குடியிருந் திடுமாம்
ஐயமே சஷ்டி அமர்ந்திடும் நாபி
சப்தமி முலையில் தானிருந் திடுமால்
ஒத்திடு மஷ்டமி ஓதினோங் கரத்தில்
மெச்சிடும் நவமி மேவிய கழுத்தில்
அதரந் தசமி ஆகுமவ் விடத்தே
ஏகா தசியில் இருந்திடும் நாவில்
துவாதசி தன்னில் துயின்றிடும் நெற்றி
திரயோ தசியில் சேர்ந்திடும் புருவம்
சதுர்த்தசி பிடர் தானிருந் திடுமால்
உதித்திடும் பூரணம் உச்சியி லுறையும்
செப்பிய அமிர்தம் நிலைநின் றதனால்
சஸ்திரம் பண்ணிகல் தானெழும் நோய்கள்
கொப்புளித் திடினுங் குத்துப் படினுங்
தப்பிலா அரவந் தாங்கடித் திடினும்
அட்டை கடிக்கினும் அடிதடிச் சிலந்தியும்
வயிற்றிற் பிணியென மரணம தாமே
காசினி தனிலே கைவிட தாரி
திதிகளை யறிந்துசெய்திடப் பலிக்கும்
மலைதிகழ் முனிவர் மகிழ்ந்துரைத் தனரே.

இதன் படி கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நாட்களில், குறிப்பிட்ட இடங்களில் அட்டை விடலை தவிர்க்க வேண்டுமென கூறுகிறார்.

திதி.                  இடம்.

பிரதமை - பெருவிரல்
துதியை -  உள்ளங்கால்
திரிதியை - முழங்கால்
சதுர்த்தி - தொடை
பஞ்சமி - குய்யம்
சஷ்டி - நாபி
சப்தமி - மார்பு
அஷ்டமி - கை
நவமி - கழுத்து
தசமி - கீழுதடு
ஏகாதசி - நாக்கு
துவாதசி - நெற்றி
திரயோதசி - புருவம்
சதுர்த்தசி - பிடரி
அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி - உச்சி

இது தவிர நமது கழுத்தில் விம்மிக் காணும் காரிரத்தக் குழாயிலும், நாடி உணரப்படும் வீக்கங்களிலும் அட்டையை விடக்கூடாது என்றும்,  நாடி உணரப்படும் பகுதியில் உள்ள வீக்கங்களில், அந்த வீக்கத்திலிருந்து நான்கு அல்லது ஐந்து அங்குலம் தள்ளி அட்டையை விடலாம் என்கிறார். 

எல்லாம் சரிதான், இனி அட்டையை எப்படி விடுவது?

விவரங்கள் நாளைய பதிவில்.....


சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

3 comments:

Unknown said...

தொடருங்கள் சகோ., அடுத்த பாகத்திற்க்காக வெய்ட்டிங் :)

Bogarseedan said...

nice post

Prabu said...

Akkaaa? intha attayai neengal eppoluthu viduveergal?

Post a Comment