அட்டைவிடல் - நோயாளியை தயார் செய்வது எப்படி?

Author: தோழி / Labels: ,


அட்டை விடல் வைத்திய முறையில், கடந்த வாரம் அட்டைகளின் வகைகள், அவைகளை எவ்வாறு கண்டறிவது, தரமறிவது மற்றும் பாதுகாப்பது பற்றிய விவரங்களை பார்த்தோம். இன்றைய பதிவில் இந்த சிகிச்சையின் துவக்க நிலையான நோயாளியை தயார் செய்வது எப்படி என்பதை பார்ப்போம்.

நவீன மருத்துவதுறையில் நோயாளியை தயார் செய்வது என்பது தனியொரு பெரும் பாடப் பிரிவாகவே இருக்கிறது. அகத்தியரும் கூட தனது அட்டைவிடல் மருத்துவத்தில் நோயாளியை தயார் செய்யும் முறையினையும், அதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தியிருக்கிறார்.

அட்டைவிடக் கொம்புவைக்க ஆனசிலை யாற்குத்த
ஒட்டிச்சுடவாங்க ஒள்ளுதிரம் - பட்டினிதான் 
ஆகாதே யென்று மவனிதனி லுள்ளோர்க்குப்
பாகார் மொழியாய் பகர்.

சத்தியில் மாந்த ருக்குந்
தையல்பிள் ளையர்த மக்கும்
ஒத்துநின் றூட்டி வித்து
உறக்கமுந் தவிரப் பண்ணி
மத்தியா னத்து மேலோய்
மண்கொண்டு சுத்தி பண்ணிப்
பற்றிய நோய்கள் தன்னைப்
பார்த்துநீ அட்டை கட்டே

அட்டை விடல் சிகிச்சைக்கு முதலில் நோயாளிக்கு முறைப்படி வாந்திக்கும் பேதிக்கும் கொடுத்து அவருக்கு வியர்வை உண்டாக்கக் கூடிய ஏனைய பரிகாரங்களைச் செய்து கொள்ள வேண்டுமாம். பின்னர் அட்டையை விடும் நாளில் ஏற்ற அளவில் உணவையளித்து அவரை தூங்காவிடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிறார். இவை பொது தயாரிப்புகள்.

இனி உடலில் அட்டை விட வேண்டிய இடத்திற்கான தயாரிப்புகளை அகத்தியர் பின் வருமாறு கூறுகிறார்.அட்டை விட வேண்டிய இடத்தை உவர்மண் கொண்டு சுத்தம் செய்து, அவ்விடத்தில் காவி மண்ணை ஈரமாகப் பூசி, எந்த இடத்தில் நோய் அதிகமாக இருக்கிறது என்று அறிந்து அந்த இடத்தில் அட்டை விடுவதே சிறந்த பயனைத்தரும் என்கிறார்.

பிற்பகலில் அட்டை விடுதல் நன்று. எனினும் குழந்தைகட்குக் காலையில் விடுதல் நலம். மாலைக் காலத்தில் விடுவது நல்லதல்ல ஏன் எனில் இரவில் அட்டை கடித்த கடிவாயினின்றும் இரத்தம் அதிகளவில் வெளியேறக் கூடும் அப்போது அதை கவனத்தில் கொள்ளாது தூங்க நேரிட்டால் அதிக இரத்த இழப்பால் நோயாளி உயிர் இழக்க நேரிடுமாம்.

இந்த எல்லா நாளும் அட்டைவிடல் சிகிச்சையை எந்த நாளில் செய்வது?

விவரங்கள் நாளைய பதிவில்...

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

1 comments:

Unknown said...

கேள்விட்டிருக்காத வியப்பான தகவல்களை தாங்கி வருகிறது இந்த தொடர் பதிவு.!

Post a Comment