யுகம், எத்தனை யுகம்!

Author: தோழி / Labels:

யுகம் என்பது கால அளவை குறிக்கும் ஒரு அலகு. இந்திய மரபியலில் நான்கு வகையான யுகங்கள் குறிப்பிடப் பட்டிருக்கின்றன. அவை முறையே கிருதயுகம், திரேதாயுகம், துவாபரயுகம், கலியுகம் என்பனவாகும். இந்த யுகங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட கால அளவைக் கொண்டது. இவற்றை ஆண்டுக் கணக்கில் வரையறுத்திருக்கின்றனர். இதன் படி தற்போது கலியுகம் நடப்பதாக கூறப்படுகிறது. இந்த கலியுகம் முடிவடைந்த பின்னர் மீண்டும் கிருதயுகம் துவங்கும் என்கிற கருத்தாக்கம் இருக்கிறது.

மேலே சொன்னவை எல்லாம் நம்மில் பலரும் அறிந்தவையே, ஆனால் பலரும் அறிந்திராத யுகங்களைப் பற்றியதே இந்த பதிவு. அகத்தியர் தனது “அகத்தியர் வாத சௌமியம்” என்னும் நூலில் பதினெட்டு யுகங்கள் இருப்பதாக கூறியிருக்கிறார்.

கேளடா புலத்தியனே மைந்தா நீயுங்
கெணிதமுள்ள யுகமதுதான் பதினெட்டுப்பா
ஆளடா வரியினுகம் ஈரேழுகோடி
அற்புதனார் யுகமதுதான் ஈரைந்துகோடி
வாளடா தன்மயுகம் ஈராறுகோடி
மகத்தான ராசியுகம் ஈரெட்டுகோடி
காலடா யுகமெல்லாஞ் சொல்லிவாரேன்
கனமான வீராசன் நாலைந்துதானே.

தானென்ற விண்ணதனில் ஈரெட்டுகோடி
தருவான வாய்தனக்கு யுகம்ஏழுகோடி
மானென்ற மைனயுகம் இருமூன்றுகோடி
மகத்தான மணிகள்யுகம் இருமூன்றுகோடி
பானென்ற பணியிரதம் நான்குகோடி
பதிவான விஸ்வாசன்யுகம் மூன்றுகோடி
வானென்ற வாய்தன்யுகம் ஒருகோடியாகும்
மார்க்கமுடன் திரேதாயுகந் தன்னைப்பாரே.

பாரடா திரேதாயுகம் அதனைக்கேளு
பதினேழு லக்ஷத்தொன் பதினாயிரமாம்
மேரடா கிரேதாயுகம் அதனைக்கேளு
விருபது லக்ஷத்தொன் பதினாயிரமாம்
தேரடா துவாபரயுகம் தனைக்கேளு
தீர்க்கமுடன் ஒன்பதுலக்ஷத்து ஒன்பதனாயிரமாம்
காரடா கலியுகம் வெகு கடினமைந்தா
கண்டுபார் லக்ஷத்து முப்பதினாயிரமாம்.

அகத்தியர் அருளிய பதினெட்டு யுகங்களின் விவரம் பின் வருமாறு....

வரியின் யுகம் பதின்னான்கு கோடி ஆண்டுகளும்,
அற்புதனார் யுகம் பத்து கோடி ஆண்டுகளும்,
தன்ம யுகம் பன்னிரெண்டு கோடி ஆண்டுகளும்,
ராசி யுகம் பதினாறு கோடி ஆண்டுகளும்,
சன்ய யுகம் பத்து கோடி ஆண்டுகளும்,
வீர ராசன் யுகம் இருபது கோடி ஆண்டுகளும்,
விண் யுகம் பதினாறு கோடி ஆண்டுகளும்,
வாயு யுகம் ஏழு கோடி ஆண்டுகளும்,
மைன யுகம் ஆறு கோடி ஆண்டுகளும்,
மணிகள் யுகம் ஆறு கோடி ஆண்டுகளும்,
அத்தே யுகம் பத்தொன்பது கோடி ஆண்டுகளும்,
பணியிரத யுகம் நான்கு கோடி ஆண்டுகளும்,
விஸ்வாசன யுகம் மூன்று கோடி ஆண்டுகளும்,
வாய்தன் யுகம் ஒரு கோடி ஆண்டுகளும்,
திரேதா யுகம் பதினேழு லட்சத்து ஒன்பதனாயிரம் ஆண்டுகளும்,
கிரேதா யுகம் இருபது லட்சத்து பத்தாயிரம் ஆண்டுகளும்,
துபாபர யுகம் ஒன்பது லட்சத்து ஒன்பதாயிரம் ஆண்டுகளும்,
மிகவும் கடினமான யுகமான கலியுகம் ஒருலட்சத்து முப்பதாயிரம் ஆண்டுகள்.

ஆச்சர்யமான தகவல்கள்தானே!

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

12 comments:

Anonymous said...

Thalaiye suthuthu.....

arul said...

nice information

Anitha.R said...

kalli yugathil ethu ethanavathu varudam..?

dinesh said...

ஹலோ அன்பர்களே,
தயவு செய்து அகத்தியர் தியானச் செய்யுள் எனக்கு தெரிவிக்கவும்.

#KannanKRK said...

vanakam yanaku oru santhakam manithanal parakamudiuma , mudiyathu andral kanuman yapadi paranthar!! avar kadaul ok but how is impassible

#KannanKRK said...

yanaku oru santhakam manithanal parakamudiuma
athu yavaru sathiyamakum !
kanuman yapadi parathar

murali.a said...

bramakumari 5000 varudam thaan motham yugaangal endru koorukirtrargal ithu saria ?

kannan said...

kali yugam 432000 years

Unknown said...

sathya yukam 1728000yrs
thiratha yukam 1296000yrs
thuvapara yukam 864000yrs
kali yukam 432000yrs

Unknown said...

sathya yugam 1728000 yrs
thiratha yugam 1296000 yrs
thuvapara yugam 864000 yrs
kali yugam 432000 yrs

Unknown said...

nice

Unknown said...

தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா

Post a comment