ஆக்ருசணம் தொடர்ச்சி!

Author: தோழி / Labels: ,

சித்தர்களின் அட்டமாகர்மங்களில் ஒன்றான ஆக்ருசணத்திற்கு தேவையான முன் தயாரிப்புகளை முந்தைய பதிவில் பார்த்தோம். இன்று ஆகர்சண யந்திரத்தினை எவ்வாறு தயாரிப்பது என்பதைப் பற்றியும் அதனைக் கொண்டு சித்தியடையத் தேவையான தந்திரத்தினையும் பார்ப்போம்.

ஆக்ருசண யந்திரத்தினை வெள்ளி அல்லது செப்புத் தகட்டில் கீறிட வேண்டுமென கருவூரார் கூறுகிறார். மேலும் இந்த யந்திரத்தின் அமைப்பு எத்தகையது என்பதை பின் வரும் பாடல்களில் விளக்குகிறார்.

இல்லையாமாக்ருஷ்ண சித்தைநன்றாய்
எடுத்துரைப்பேனிதக்கமாதா யுன்றனக்கு
தொல்லையறுமிருபத்தைந் தரையைக்கீறி
சுந்தரனேநாற்கோணம் வட்டம்போடு
எல்லையாமறுகோண முக்கோணந்தான்
எழுதுவாய்ஐங்கோணம் வரிசையாய்ப்பார்
நல்லதோர்வநசியம வென்றுமாட்டு
நயமான லம் - மை; - சௌவும் - வையே.

வைப்பாயேஈசம்என்ற பீஜம்போடு
வகையாக எ - அ - உ - ஒ - இ - மாட்டு
கைப்பின்றி றீயும் - ஐயும் - சவ்வும் - ஸ்ரீயும்
கைதவமாய்க்கிலியும் என்றதனில்மாட்டு
தப்பின்றிமூன்றாவ தணைபிடித்து
சாங்கமாய்முன்போல மாறிக்கொண்டு
துப்புநேரிதழானே பதினைந்துபோடு
துய்யாகேள்ஒன்பதாய் நாலுபோடே.

போடவாய்ப்பனிரெண்டு பதினொன்றாகும்
பொங்கமுடன்நாலாவ தணையைமாறு
நீடியெயரைதோறும் முன்போல்மாறு
நீணிலத்திலுனைப்போல வுண்டோசித்து
வாடியேபோகாதே கரவாய்ப்பாரு
வையகத்திலாக்ருஷ்ணந்தா னுனக்கேசித்தி
கோடியிலேஒருவனல்லோ கண்டுதேவர்வன்
கோணாதுயில்வழியைக் கூர்ந்துபாரே.


இந்த பாடல்களில் உள்ள தகவல்களைக் கொண்டு வரையப் பட்ட யந்திரம் கீழே படத்தில் உள்ளதைப் போல இருக்கும்.வாருங்கள் இனி இந்த யந்திரத்தைக் கொண்டு சித்தியடையும் வழியினைப் பார்ப்போம். குருவருளுடன் கூடிய ஒரு வெள்ளிக் கிழமை நாளில் சங்கு மணிகளால் ஆன மாலை அணிந்து கொண்டு வெண்நாவல் பலகையால் ஆன ஆசனத்தில் மேற்கு திசை நோக்கி அமர்ந்திருந்து செப்பு அல்லது வெள்ளி தகட்டில் கீறிய யந்திரத்தை ஆந்தைவண்ணப்பட்டுத் துணியில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பின்னர் ஆக்ருசண மூலமந்திரமான “ஓம் வசிமநய ஸ்ரீயும் சவ்வும் கிலியும் சுவாகா” என்ற மந்திரத்தை அந்தி சந்தி வேளைகளில் 108 தடவை வீதம் ஒருமண்டலம் தொடர்ந்து இடைவெளி இன்றி செபித்து, அரளி மலர்களால் யந்திரத்தை அர்ச்சித்துவர ஆக்ருசணம் சித்தியாகுமாம் என்கிறார் கருவூரார்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

3 comments:

kimu said...

நன்றி தோழி

Elangai Tamilan said...

மிக்க நன்றி.

tamilvirumbi said...

Dear thozi,

Thanks a lot

Post a comment