வைப்புப் பாஷாணங்களும், நாம் செய்ய வேண்டியதும்!

Author: தோழி / Labels: , ,

போகர் தனது ”போகர்12000” என்ற நூலில் பாஷாணங்களை இரு வகையாக கூறியிருப்பதையும், முதல் வகையான பிற்விப் பாஷாண்ம் பற்றியும் பார்த்தோம். இன்று மற்றொரு வகையான “வைப்புப் பாஷாண்ம்” பற்றி பார்ப்போம்.

வைப்பு முறை என்பது சித்த மருத்துவம் மற்றும் இரசவாதத்தில் பயன்படுத்தப் படும் ஒரு முறையாகும்.இதன் படி தாழ்வான சில பொருட்களைக் கொண்டு தேவையான உயர் நிலை பொருளை உருவாக்குவதாகும்.மற்றொரு வகையில் சொல்வதானால் இயற்கையாக கிடைக்கும் மூலங்களைக் கொண்டு செயற்கையான மூலம் ஒன்றினை தயாரிப்பதாகும்.

இப்படி வைப்பு முறையில் உருவாக்கப் பட்ட பாஷாணங்களை சித்தர்கள் பயன்பாட்டில் வைத்திருந்தனர்.போகர் இந்த முறை பாஷாணங்களை முப்பத்தி இரண்டு வகைகளாக கூறுகிறார்.

அவையாவன..

புத்தோட்டித் தொட்டி வைப்புப் பாஷாணம்
பொன் தொட்டி வைப்புப் பாஷாணம்
செப்புத் தொட்டி வைப்புப் பாஷாணம்
இந்திர வைப்புப் பாஷாணம்
நாக வைப்புப் பாஷாணம்
இலவண வைப்புப் பாஷாணம்
காசு வைப்புப் பாஷாணம்
சோர வைப்புப் பாஷாணம்
கெந்தக வைப்புப் பாஷாணம்
நீல வைப்புப் பாஷாணம்
சூத வைப்புப் பாஷாணம்
தைல வைப்புப் பாஷாணம்
இரசித வைப்புப் பாஷாணம்
குங்கும வைப்புப் பாஷாணம்
துத்த வைப்புப் பாஷாணம்
துருசு வைப்புப் பாஷாணம்
இரத்த வைப்புப் பாஷாணம்
பஞ்சபட்சி வைப்புப் பாஷாணம்
கோடா சூரி வைப்புப் பாஷாணம்
பவளப் புற்று வைப்புப் பாஷாணம்
அரிதார வைப்புப் பாஷாணம்
வாரணக்கேந்தி வைப்புப் பாஷாணம்
கோழித்தலை கந்தி வைப்புப் பாஷாணம்
எருமைநாத் தொட்டி வைப்புப் பாஷாணம்
சவ்வீர வைப்புப் பாஷாணம்
வெள்ளை வைப்புப் பாஷாணம்
தீமுறுகல் வைப்புப் பாஷாணம்
கருமுகில் வைப்புப் பாஷாணம்
சாதிலிங்கம் வைப்புப் பாஷாணம்
மிருதார்சிங்கி வைப்புப் பாஷாணம்
இரத்தசிங்கி வைப்புப் பாஷாணம்
ஏமசிங்கி வைப்புப் பாஷாணம்

நடைமுறையில் இவற்றில் சிலவற்றை மட்டுமே தயாரிக்க முடிந்திருக்கிறது.தயாரிப்பின் சூட்சுமங்கள் யாவும் மறைபொருளாய் பாடல்களில் மறைந்து நிற்கிறது.குருவருளுடன் கூடிய தொடர்ச்சியான ஆராய்ச்சிகளினால் மட்டுமே இந்த தயாரிப்பு முறைகளை கட்டவிழ்க்க இயலும். அரிய சில பாஷாணங்களைத் தயாரிக்கும் பரம்பரை சித்த மருத்துவர்கள் இன்னமும் நம்மிடையே இருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த கலை அந்தந்த பரம்பரையினருடன் காலம் காலமாய் முடங்கி இருக்கிறது அல்லது அழிந்து வருகிறது என்பதுதான் உண்மை.

வைப்புப் பாஷாணங்கள் என்பவை கதையோ, கற்பனையோ இல்லை, மிகத் தெளிவாக வரையறுக்கப் பட்ட ஓர் இரசாயன அறிவியல்.இவற்றை முறையாக ஆவணப் படுத்துவதன் மூலம் அரியதோர் மருத்துவக் கலையினை காப்பாற்றிட முடியும்.இன்றைய நவீன விஞ்ஞானம் சாதிக்க சிரமப் படும் பலவற்றை தமிழ் சித்தர்களின் கண்டறிந்து பயன் படுத்தி வந்திருக்கின்றனர்.அழிந்தது போக இருப்பதையாவது கண்டறிந்து பாதுக்காக்கும் பொறுப்பும் கடமையும் தமிழராய் பிறந்த ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிற்து.

நாளைய பதிவில் முற்றிலும் புதியதோர் தகவலுடன் சந்திக்கிறேன்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

2 comments:

curesure4u said...

சகோதரி ..என்னிடம் நவ பாசானம் என்ற பற்பம் உள்ளது அதனை நான் புற்று நோய்களுக்கு பயன்படுத்துவதுண்டு ..
உங்களது இந்த கட்டுரை மிக அருமை ..சபாஷ் ..

M.S.Selvaraj said...

ஐயா நான் பல தாவரத்தில் தாது உப்பு பிரித்து எடுத்துள்ளேன் அவை சமயல் உப்புப்போல் உப்பு கரிக்கிரது இதில் எண்னன்ன சத்துக்கள் உல்லன எண்று எப்படி அரிவது

Post a Comment