தரமான தங்கபற்பம்(பஸ்பம்) தயாரிக்கும் உத்தி...

Author: தோழி / Labels: ,


"பேசுகிறேன் தங்கம் ஒரு பலம் தான் வாங்கி
பெலக்கவே தகடு செய்து வில்லையாக
வீசுகிறேன் நறுக்கி அதன் மேலே கேளு
விருந்தான விலையரைத்து பொதிந்து நன்றாய்
தேசியுடன் கட்டி நூறு எருவில் போட்டால்
செப்பரிய தங்க புடம் உருகி நீறும்
ஆசியம் வியாதிகளுக்காக சொன்னேன்
அதில் முக்கால் புடம் போடா பதமாம் நீறே"


- போகர் வைத்தியம் 700 -

"பதமான நீறாலே ரோகம் எல்லாம்
பறக்குமே
பருதிகண்டபனியைப் போல
பதமாக நாள் ஒன்றுக்கு அந்தி சந்தி
பணவெடை தான் மாறாமல் உண்டு தேறு
இதமாம் பால் நே தென் சக்கரை ஒன்றில்
இதமாக மண்டலம் தான் கொண்டு தேறு
கதமான சருவ நோய் எல்லாம் தீரும்
கனகம் போல் ஆகுமட தேகம் பாரே"


- போகர் வைத்தியம் 700 -

ஒரு பலம் தங்கத்தை கெட்டியான தகடாக மாற்றி, பின்னர் அதை வில்லை வில்லையாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். அந்த வில்லைகளின் மேல் கருந்துளசி இல்லையை அரைத்து பொதிய வைத்து, பொதிய வைத்த வில்லைகளை நூறு எருவில் புடம் போட்டால் பற்பமாகும், அதனையே (முக்கால் புடம்) எழுபத்தியைந்து எருவில் புடம் போட்டால் நல்ல பதமான பற்பம் கிடைக்கும். இதுவே தங்க பற்பம் (பஸ்பம்) செய்யும் முறை ஆகும்.

பல கொடிய நோய்களுக்கு மருந்தாக நூறு எரு புட பற்பமும் , தங்க பற்பத்துக்கு எழுபத்தியைந்து எரு புடமும் பயன்படும்.

இரண்டாவதாக குறிப்பிட பட்ட அதாவது முக்கால் புட தங்க பற்பத்தை பால், நெய், தேன், சர்க்கரை ஆகிய ஏதாவது ஒன்றுடன் ஒரு பணம் அளவு தங்க பற்பம் குழைத்து காலையும் மாலையுமாக தொடர்ந்து ஒரு மண்டலம் உண்டு வந்தால் எல்லா தேக நோய்களும் நீங்குவதுடன், உடலும் பொன்போல பிரகாசிக்கும் என்கிறார் போகர்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

2 comments:

curesure Mohamad said...

நீங்கள் கூறிய முறை நல்ல முறை ..நாங்கள்புடம் போடும் முன் முயல் இரத்தமும் சேர்ப்போம்

Mahesh Kumar said...

Onnume puriyala.

Villai, Pudam, Balam, Eru -- ?

Post a comment