அகப்பேய் சித்தர்

Author: தோழி / Labels: ,
"உன்னை அறிந்தக்கால் - அகப்பேய்
ஒன்றையும் சேராயே
உன்னை அறியும்வகை- அகப்பேய்
உள்ளது சொல்வேனே".

"நாச மாவதற்கே - அகப்பேய்
நாடாதே சொன்னேனே
பாசம் போனாலும் - அகப்பேய்
பசுக்களும் போகாவே".

"ஐந்துதலை நாகமடி - அகப்பேய்
ஆதாயங் கொஞ்சமடி
இந்த விடந்தீர்க்கும் - அகப்பேய்
எம் இறை கண்டாயே".

- அகப்பேய் சித்தர் -

”நான்” என்ற அகந்தையை பேயாக உருவகித்து பாடியதால், இவர் அகப்பேய் சித்தர் என்று அழைக்கப் பட்டார்.

இவர் வேளாளர் குலத்தில் பிறந்தவர் என்றும், வணிக குலத்தவர் என்றும் மாறு பட்ட கருத்துக்கள் உண்டு.

அகப்பேய் சித்தர் பாடல் 90.
அகப்பேய் சித்தர் பூரண ஞானம் 15.

ஆகிய நூல்களை இவர் எழுதியதாக சொல்லப்படுகிறது.

அகப்பேய் சித்தர் திருவையாறில் சமாதியாடைந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது.
சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

1 comments:

Radhakrishnan said...

அகப்பேய் சித்தர் மிகவும் தெளிவாக எழுதி இருக்கிறார்.

Post a comment