புலிப்பாணி ஜாலம் - 05

Author: தோழி / Labels:

மணலைக் கண்ணில் கொட்டிக்கொள்ளும் ஜாலம்...

புலிப்பாணி ஜாலம் 325 நூலில் 273 வது பாடலான.....

"பாடினேன் இன்னுமொரு ஜால வித்தை
பண்பான பேர்விளங்க சொல்வேன் கேளு
நாடியே நத்தை சூரி வேரைக் கண்டு
நவிலாமல் தாடையிலே மடக்கிக் கொண்டு
கூடியே கூச்சமென திருந்திடாமல்
குணமான கண்ணதனில் மணலைப் போட்டு
ஆடியே இரு கண்ணும் விரலால் தேய்க்க
அன்பான கண்ணும் அருகாது பாரே"

நத்தை சூரியின் வேரைக் கொணர்ந்து, சிறு சிறு துண்டு துண்டுகளாக்கி அதில் ஒரு துண்டை எடுத்து வாயில் போட்டு கொஞ்சம் மென்று தாடையில் அதக்கிக் கொண்டு, இரு கண்ணிலும் மணலைப் போட்டுக் கொண்டு கையால் தேய்த்தால் கண்களுக்கு எதுவும் ஆகாது என்கிறார் புலிப்பாணி சித்தர். இத்துடன், இந்த நூலில் நத்தை வேரைக் கொண்டு செய்யும் வேறு சில ஜாலங்களும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இதைத் தவிர பச்சை பாம்பு ஜாலம், மாடன் மந்திரம், இந்திர ஜாலம், எக்ஷனி ஜாலம், வாத்தியஜாலம் போன்ற சில ஜால முறைகளையும், சில யந்திர ஜாலங்களையும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இவைகளைப் பற்றி விரிவாக இன்னொரு சந்தர்ப்பத்தில் பார்க்கலாம்.

அடுத்ததாக போகர் வைத்தியம் 700 என்னும் நூலினைப் பற்றியும், அதில் சொல்லப் பட்ட சில வைத்திய முறைகளைப் பற்றியும் பார்க்கலாம்...

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

3 comments:

rajesh said...

pogar vaithiyam 700 eangai kidaikum

Shri Mahalakshmi Scientific Company said...

very excellent

Shri Mahalakshmi Scientific Company said...

very excellent

Post a Comment