புலிப்பாணி ஜாலம் - 03

Author: தோழி / Labels:

கையால் தென்னை மரத்தைக் குத்தினால் தேங்காய் விழும் ஜாலம்...

புலிப்பாணி ஜாலம் 325 நூலில் 141 வது பாடலான.....

"உண்ணவே இன்னுமொரு ஜாலங் கேளு
இங்குரைப்பேன் விண்ணோரும் வெருண்டு நிக்க
என்னவே இரங்கழிச்சில் விதை வாங்கி
அதை குழித்தைலம் வாங்கிக் கொண்டு
துன்னவே தைலமதை கையிற் தேய்த்து
துலக்கமாதாம் தென்னைமரம் தன்னை நோக்கி
கன்னவே மரத்தடியில் கைதால் குத்த
கங்குமற்று காயதுவும் விழுகும் பாரே"


உலகத்தோர் வியக்கும் ஜாலம் சொல்கிறேன் கேள்! , இரங்கழிச்சில் விதையை எடுத்துக் அதில் குழித்தைலம் செய்து, அத் தைலத்தை கொஞ்சமாய் எடுத்து, கையில் தேய்த்துக் கொண்டு காய்கள் காய்த்திருக்கும் தென்னை மரத்தில் ஒரு குத்து குத்த ஒருகாய் மரத்திலிருந்து விழுமாம்.

அடுத்த பதிவில் தீயில் குதிக்கும் ஜாலம் பற்றி பார்க்கலாம்...

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...



Post a Comment

1 comments:

நலங்கிள்ளி said...

athu epdini konjam detaila sola mudiuma...

Post a Comment