விகுர்தரச் சித்து...

Author: தோழி / Labels: , ,

"கருவான விகுர்தரச் சித்துக்கேளு
பேணவே வேம்பின் சமூலம் கொண்டு
பிரளவே நொறுக்கி அதில் வகை கேளு
நாணவே குழித்தைலம் வாங்கு வாங்கு
நன்மையுள்ள தைலமத்தில் வகை கேளு
வகையென்ன கற்பூர சுண்ணம் போட்டு
மத்தித்து ரவிமுகத்தில் வைத்துப் போற்றி
திகையில்லா தைலமதை நாவில் தீத்தி
செப்பக் கேள் தின்பண்டமேல்லாம் திங்க
நகையாதே தின்றதேல்லாம் தித்திக்கும் பாரே
நன்மையுள்ள செலங்கலேல்லாம் அமிர்தமாகும்
பகையான பகையெல்லாம் தன்மையாகும்
பக்குவமாய் இகருவை பகரெண்ணாதே"நூறு வயதைக் கடந்த வெப்ப மரத்தின் வேரினைக் கொண்டு குழித் தைலம் எடுத்து அத்துடன் கற்பூர சுண்ணம் சேர்த்து வெய்யிலில் வைத்து, அதனை நாவில் தடவிக் கொண்டு எதை பருகினாலும் இனிக்கும். நஞ்சு கூட அமிர்தம் போலிருக்கும். இதனை விகுர்தரச் சித்து என்றும் இதை யாருக்கும் சொல்லாதே என்றும் சொல்கிறார் அகத்தியர்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

2 comments:

Radhakrishnan said...

அட! அதிசயம்.

தோழி said...

@V.Radhakrishnan
மிக்க நன்றி..

Post a comment