புடமிடுதல் - ஓர் அறிமுகம்...

Author: தோழி / Labels: ,

இரசமணி தயாரித்தல், ரசவாதம், மருந்து தயாரிப்பு போன்றவைகளில் புடமிடுதல் அவசியமாகும்.

புடம் இட வேண்டிய் பொருளை நேரடியாக தீயில் காட்டாமல், இன்னொரு பொருளின் உள் வைத்தோ, அல்லது சீலை மண் வைத்து காய வைத்து அதனைச் சுற்றி வரட்டிகளை அடுக்கி நெருப்பு மூட்டி அப்பொருளை சுட்டெடுப்பதே புடமிடுதல் ஆகும்.

இம்முறையில் வரட்டிகள் மெதுவாக எரிவதால், உள்ளிருக்கும் பொருல் தீய்ந்து கருகிவிடாமல் அளவான உஷ்ணத்தை தொடர்ந்து பெற்று வீரியமாகவும், சிறப்பாகவும் தொழிற்படும்.

சித்தர்களின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, பலவகையான புட முறைகளை கையாண்டிருக்கின்றன. ஒவ்வொரு புட முறையும் வரட்டிகளின் எண்ணிக்கைகளை வைத்து கூறப் பட்டிருக்கிறது.

"வில்லுகிறேன் புடப் பாகம் செப்பக் கேளாய்
மேலானகா டையொன்று கௌதா ரிமூன்று
தள்ளுவரோ குக்குடமோ எருவீ ரைந்து
சதுர மாம்வரா கபுடம்ஐம் பத்தாகும்
உள்ளபடி ஹஜபுடந் தான் னீரைந்து
உத்தமனே மணல் மறைக்காம்எருத் தொண்ணூறு
அள்ளவே பூப்புடத்துக் கெருவைக் கேளாய்
ஆட்டினொரு நான்குவிர ட்கடை தானே"புட பாகத்தை சொல்கிறேன் கேள் , காடைப் புடம் ஒரு வரட்டியிலும், கௌதாரிப் புடம் மூன்று வரட்டியிலும், செவற்(குக்கூ)புடம் பத்து வரட்டியிலும், வராகப் புடம் ஐம்பது வரட்டியிலும் , கெஜப் புடம் ஆயிரம் வரட்டியிலும், மணல் மறைவுப் புடம் தொண்ணூறு வரட்டியிலும், பூமிப் புடமானது ஆட்டு எருவை நான்கு விரல் கடை அளவு இடுவதன் மூலமும் போடப்படும்.

இந்த அடிப்படைகளை தெரிந்து கொண்டால், சித்தர்கள் எந்த முறையை குறிப்பிடுகிறார்களோ அந்த முறையில் புடமிட்டுக் கொள்வது இலகுவாகும்.

அடுத்த பதிவில் வேறொரு தகவலுடன் சந்திப்போம்.

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

3 comments:

Anonymous said...

அருமை!!!!!
தாங்கள் முழு நேரமாக சித்தர்களை பற்றிய ஆராச்சியில் ஈடு பட்டுள்ளீர்களா???

பாவா ஷரீப் said...

thozhi miga arumai

Anonymous said...

இந்த புடமிடுதல் நாங்கள் தங்கத்தை சொக்கதங்கமாக்க பயன்படுத்துவோம்..

Post a comment