பாம்பை அசையவிடாமல் செய்வது எப்படி?

Author: தோழி / Labels: ,

"பாவட்டக் கொழுந்து வடக்கே
போரவேர் ஆலங்குச்சி கொண்டு
கெல்லிப்பிடுங்கி பாம்பின் முன்
பிடியப்பா ஆடாது பாரே"


பாவட்டச் செடியின் வேர்களில் வடக்குப் பக்கமாக செல்லும் வேரை ஆலமரத்தின் குச்சியைக் கொண்டு தோண்டி அதைப் பிடுங்கி எடுத்து பாம்பின் முன் நீட்டினால் பாம்பு அசையாது என்கிறார் அகத்தியர்.


இனி அடுத்த பதிவில் நூலால் இரும்புத்துண்டை அறுப்பது எப்படி என்று பார்ப்போம்...

சித்தர்கள் இராச்சியம் தளத்தின் பதிவுகளை ஆங்கிலத்தில் வாசிக்க...Post a Comment

7 comments:

டவுசர் பாண்டி... said...

பாவட்டை என்பது இரண்டடி முதல் நான்கடி உயரம் வரையில் வளரக்கூடிய புதர்ச்செடி வகையினைச் சேர்ந்தது. இதன் தாவரவியல் பெயர் PAVETTA INDICA.

தோழி said...

மிக்க நன்றி...

hai_cha70 said...

நீலஅவுரி இருப்பதால் பாம்பு கடித்தால் பயப்படவோண்டாம்

சிவகுமார் சுப்புராமன் said...

நம்பி பாம்பின் முன் சென்று நிற்கலாமா? பாவட்டை செடிக்கு விளக்கம் அளித்த டவுசர் இல்லாத பாண்டிக்கு நன்றி!

senthil kumar said...

thank uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

senthil kumar said...

thank uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

senthil kumar said...

thank uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu

Post a Comment